Trại hè Anh ngữ Quốc tế Hạ Long

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các chương trình du học hè Quốc tế tại Singapore, Úc, Philippines, Mỹ của Công ty du học Eduzone đều phải tạm dừng. Vì vậy để cho các học sinh có một kỳ Xem thêm