Chương trình học hè Singapore 2010

Chương trình du học hè Singapore được thiết kế khoa học, phù hợp với tất cả các em học sinh từ 7 tuổi trở lên. Năm nay chương trình “Du Học Hè Quốc Tế Singapore LION ISLAND 2010” đã trở Xem thêm